Bu slayt içerisinde Suyun Özellikleri, İnsan Sağlı ve Su, Şehir Sularının Temizlenmesi ve Dağıtılması, Şehir Suyunun Bina Tesisatına Bağlanması, Sıhhi Tesisat ve Önemi gibi konular hakkında bilgi verilmiştir.