SONUÇLAR

-

#1. Kompresöre sıvı yürümesini engelleyen elemanın adı nedir ?

#2. Klima ısıtma madundayken iç ünitede soğutucu akışkan ne halde olur ?

#3. Kondenser girişi nerden olur ?

#4. Klima soğutma modundayken iç ünitede soğutucu akışkan ne halde olur ?

#5. Sistem içerisindeki nemi, kaynak çapağını ve tozları tutmaya yarayan eleman nedir ?

#6. Kompresör aşırı ısındığında akımı kesen eleman nedir ?

#7. Klimada gazın yönünü değiştiren parçanın adı nedir ?

#8. Klimalarda kompresöre kalkış anında yardımcı olan elemanın adı nedir ?

#9. Klima soğutma modundayken dış ünitede soğutucu akışkan ne halde olur ?

#10. Dış ünite fan motorunun üfleme yöne hangi yöne doğrudur?

FİNİSH